Miyom Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar

Miyom üreme evresinde bulunan her beş kadından birinde sıklıkla rastlanan iyi huylu bir tümör olarak tanımlanabilir. Miyom, rahim içerisinde, duvarında ya da rahim dışına doğru büyür. Miyom bel bölgesinde ve kasıklarda ağrı, sık idrara çıkma ve kabızlık gibi problemlerin yanı sıra tedavi edilmediğinde karında şişlik, düşük, erken doğum ve kısırlığa yol açabilir. Genel olarak miyom tedavisi için kullanılan 4 ana yöntem bulunmaktadır.

 Klinik Olarak İzleme

 Bu yöntem ile rahimde bulunan miyomlara herhangi bir tedavi uygulanmamakla birlikte düzenli kontrol edilerek klinik olarak izlenir. Hastanın vücudunda herhangi bir şekilde rahatsızlık vermeyen pek çok miyom bulunabilir. Cerrahi işlem uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verebilmek için bu miyomlar sürekli kontrol edilir ve ölçülür.

 Cerrahi Tedavi Yöntemleri

 Temel yaklaşım olarak uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri iki şekilde uygulanmaktadır.

 1. Açık Yöntem: Laparotomi olarak da bilinen açık miyom ameliyatı ile planlanan miyom tedavisi ile hastanın karın bölgesinde bir sezaryen kesisi açılır ve miyom alınır. Kesi boyutu miyomun büyüklüğüne göre değişir. Hastanın çocuk sahibi olma gibi bir durumu bulunmuyorsa hastanın da onayı alınarak rahmin tamamı da alınabilir.

 2. Kapalı Yöntem: Kapalı yöntem miyom ameliyatı iki şekilde yapılabilir. Göbek deliğinden ve karın bölgesinde yapılan küçük kesiler aracılığı ile uygulanan laporoskopik miyomektomi optik kameralar aracılığı ile yapılır. Laparoskopik ameliyatlarda operasyon sonrası hem daha az ağrı olur hem de hastanın toparlanma süresi daha kısadır çünkü açık ameliyatta olduğu gibi büyük kediler açılmaz. Bunun doğal sonucu olarak hastanede kalış süresi de daha azdır. Ayrıca ameliyat izleri daha küçük ve daha estetiktir, hatta çoğunlukla tamamen kaybolmaktadır. Ancak her miyom hem boyut olarak hem de yer olarak laparoskopik ameliyatlar için uygun olmayabilir. Diğer kapalı miyom ameliyatı ise

 Histeroskopik miyomektomi olarak bilinmektedir. Bu yöntem ile rahim ağzından girilerek optik bir cihaz ile rahim içinde bulunan miyomlar alınır. Hastada herhangi bir kesi olmadığından diğer operasyonlar ile karşılaştırıldığında son derece kolay ve konforlu bir yöntemdir.

 Tıbbi Tedavi Yöntemleri

 Rahim içi araçlar, iğne, implant ile doğum kontrol hapı ve hormonal ilaçları miyom tedavisi için kullanılan tıbbi tedavi yöntemlerindendir. Ancak istatistiklere göre tıbbi tedaviler kısa sürede etkinliğini yitirmekte ve tedavi başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

 Girişimsel Radyoloji Uygulamaları

 Miyom tedavisinde kullanılan 3 farklı girişimsel radyoloji uygulamaları mevcuttur.

 -Ablasyon Yöntemi: Lokal anestezi altında miyom yöntemleri ile yakma işlemidir.

 -Hayfu Yöntemi: Yüksek enerjili ses dalgaları ile miyomun yakılması yöntemidir.

 -Embolizasyon Yöntemi: Miyom damarlarını anjiyografi işlemi ile tıkayarak miyomların küçülmesini ve ölmesini sağlayan yöntemdir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir