İcra Takibi Nasıl Yapılı

Birçok kişi için borçlanmalar kaçınılmaz olmaktadır. Her an borçlu veya alacaklı konumunda kendinizi bulabilirsiniz. Bu durum günümüzde hayatın bir kanunu olmuştur. Borçlanmalarla ilgili yaşayabileceğiniz tüm sorunları icra hukuku adı altında çözüme ulaştırabilmektesiniz. Alacaklının, borcunun ödenmemesi durumunda başvurduğu tek yasal yol icra hukukudur. İşinin ehli her icra avukatı, bu hukuksal yolda en doğru savunmayı yaprak uzlaşıya varılmasını sağlamaktadır. Borcun hiçbir şekilde ödenmemesi durumunda ise, borçlunun taşınabilen ve taşınamayan mal varlıklarına devlet zoruyla el konulmaktadır. Mahkeme kararı ile borçlu için icra takibi başlatılmaktadır. İcra takibi kapsamında devlet gücü ile bu borcu tahsil etmektedir. Bu tahsil etme daha önce de belirtildiği gibi mal varlıkları üzerinden olmaktadır. İcra takibi söz konusu olduğunda, borçlu ilamlı ve ilamsız olarak iki farklı takiple karşılaşmaktadır. İlamlı icra takibi mahkeme kararı belge isterken ilamsız icra takibi mahkeme kararı belge istememektedir.

İcra Avukatı İcra Takibini Nasıl Yapar?
İcra takibinin hangi yolla yapılacağı önemlidir. İlamlı icra takibi yapılacağı takdirde öncelikle mahkeme kararını beklemek gerekmektedir. Mahkeme kararının ardından icra avukatı ilamlı icra takibini direkt başlatabilir. Mahkeme kararı olmadan davaya kesinlikle başlatılmaz. Mahkeme kararı olmadığı durumlarda mahkemelerde hazırlanmış sulh ve kabul belgeleri de icra takibini başlamak için yeterli olmaktadır. Aynı zamanda noter onaylı senetlerde bu takip işleminde geçerli olmaktadır.

İcra Davası Avukatı Davaya Nasıl Yaklaşır?
Nitelikli bir icra davası avukatı, yapılacak icra takibi süresince bütün hukuksal yöntemleri en doğru şekilde ele almaktadır. Alacaklı icra takibi başlatılmasını isterse, öncelikle bir İcra Dairesine başvuru yapılmaktadır. Başvuru sonrası takipten önce borçluya tebliğ gönderilmektedir. Tebliğ sonrası itiraz ve ödenme olmazsa takip kesinleşir ve başlatılır. Henüz kesinleşmeden başlatılması durumunda ise borçlu şikayet hakkını kullanabilir. Çünkü itiraz veya ödeme durumunda takibin başlatılması söz konusu olamaz. Ardından bu şikayet üzerine icra takibi kararı iptal edilebilmektedir. İcra davası avukatı takip aşamasını titizlikle sürdürmelidir. Borçlunun tüm mal varlığına el konulmadan önce sahip olduğu varlıkların haciz aşaması başlatılmaktadır. Haciz işleminde mal varlıklarının değeri karşılığında satışı yapılmaktadır. Alacaklının alacağı karşılanacak kadar mal varlığına el konulur. Böylece icra takibi yasal yollarla yapılmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Supertotobet | Nasıl hazırlanır | Sosyal Medya Yönetimi | GanoBet | Bahis siteleri