Kehanet Sanatı ve Astroloji

Günümüzde astrologlar ya da medyum denilen doğaüstü varlıklarla konuşabilen insanlar, bir kişinin geleceğini Güneş’in, Ay ‘ın ve gezegenlerin insanın yaşamı üzerinde tesiri olduğunu düşünmektedir. Hatta buna örnek olarak gazetelerde veya dergilerde…